Испораката се врши само на територијата на Република Северна Македонија.


Рок на испорака

Рокот на испорака е до 5 работни дена. Во периодот на сезонските намалувања и попусти, како и за време на рестрикциите поради Covid-19 испораката може да трае повеќе време од вообичаено.


Преземање на пратки

Курирот ја доставува пратката до одредената адреса на купувачот во периодот од 09:00 до 16:00 часот. Ве молиме во моментот на доставата да обезбедите лице кое ќе биде присутно за подигнување на нарачката на адресата која ја имате приложено. Доколку курирот не успее да Ве пронајде на адресата, тогаш повторно телефонски ќе Ве исконтактираат на бројот кој го имате оставено при креирањето на нарачката и ќе може да се договорите за нов термин на испорака. Доколку и при вториот обид курирот не успее да Ве пронајде тогаш пратката ќе биде вратена кај нас.


Цена на Испорака

Цената за достава на производи над 3.000 денари е бесплатна.

Цената за достава на производи под 3.000 денари е 150 денари.