Седиште

Даме Груев 28/1
1000, Скопје
Македонија

Тел: +389 2 3215 - 908
E-mail: office@fashiongroup.com.mk

Маркетинг

Даме Груев 28/1
1000, Скопје
Македонија

Тел: +389 2 3248 - 193
E-mail: marketing@fashiongroup.com.mk

Човечки ресурси

Даме Груев 28/1
1000, Скопје
Македонија

Тел: +389 2 3215 - 908
E-mail: hr@fashiongroup.com.mk

Лични информации


Едукација

Работно местоДали сте моментално вработени?*